Sonisch » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Personeelsplanning en Personeelsbehoefte

Bij het maken van een personeelsplanning en het bepalen van de behoefte aan personeel komt heel wat bij kijken, in dit artikel een beknopte samenvatting wat er allemaal gedaan moet worden.

Opvoedingsstijlen; warm, koel, dominant en toegeeflijk

Warmte en dominantie bepalen voor een groot deel de opvoeding en de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen. Warmte heeft betrekking op de horizontale (emotionele) afstand tussen ouders en kinderen…

Muziek in de middeleeuwen

Muziek speelt een belangrijke rol in de samenleving waar wij in leven, maar ook in de samenleving uit de middeleeuwen. Een reden om over dit onderwerp alles uit te zoeken. De middeleeuwen lijken niet…

Propaganda van Hitler in de Tweede Wereldoorlog

Het Hitlerregime speelde van 1933-1945, in deze tijd was propaganda een belangrijk middel voor Hitler en zijn mannen, om het volk te manipuleren. Door een aantal verschillende propaganda middelen te g…
Cognitieve psychologie (H5 Palet van de psychologie)

Cognitieve psychologie (H5 Palet van de psychologie)

De cognitieve psychologie is een stroming binnen de psychologie die zich bezighoudt met informatieverwerking. Hieronder is een samenvatting van hoofdstuk 5 van de Palet van de psychologie te lezen. Hi…

Functieanalyse, functiebeschrijving en functiewaardering

Om inzicht te kijken in wat een functie inhoud, welke competenties men nodig heeft om functies te vervullen moet je eerst heel goed gaan onderzoeken wat het nou precies inhoudt. Hier beschrijf ik een…
Behaviorisme (H3 Palet van de Psychologie)

Behaviorisme (H3 Palet van de Psychologie)

Het behaviorisme is een stroming binnen de psychologie. Het richt zich vooral op gedragsleer. Hieronder zal ik de basisuitgangspunten, geschiedenis, mensbeeld, hun verklaringen van psychische stoornis…
Het primaire opvoedingsmilieu, het gezin

Het primaire opvoedingsmilieu, het gezin

Je ziet het steeds vaker, ontwrichte gezinnen, ontspoorde jongeren, gescheiden ouders. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Wat is er allemaal veranderd de laatste jaren? En hoe belangrijk wordt he…
Groepen in organisaties

Groepen in organisaties

Over groepen in organisaties zijn verschillende theorieën. Bijvoorbeeld die van Tuckman en Jensen, of die van Asch. In dit artikel zal ik deze theorieën uitleggen.

Massaslachting in Katyn

In April 1943 vinden Duitse soldaten een massagraf in een bos vlakbij Katyn. In het massagraf lagen ongeveer 3.000 lijken van Poolse burgers met Poolse identiteitspapieren. Tijdens latere opgravingen…